Nejste si jisti, zda se vás týká přiznání k dani z nemovitých věcí? Tak to by se vám mohl hodit tento jednoduchý přehled základních informací, který jsme pro vás zpracovali.

KDO podává přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018?

 • každý, kdo koupil (či jinak získal) nebo prodal (či jinak pozbyl své vlastnické právo) pozemek, byt či nebytovou jednotku v roce 2017 (rozhodné je datum vzniku/zániku vlastnického práva v katastru nemovitostí v období od 1.1.2017 do 31.12.2017).
 • každý u jehož nemovitosti v roce 2017 došlo ke změně rozhodné pro stanovení daně (provedení přístavby, nástavby, částečné likvidace, změna druhu nebo výměry nemovitosti, zvýšení počtu nadzemních podlaží, apod.)

Pokud jste přiznání k dani z nemovitých věcí již dříve podali (nemovitost totiž vlastníte už déle než jeden rok) a v průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám (viz výše), přiznání nepodáváte a to ani v případě, že by došlo ke změně místního koeficientu.

Co je to místní koeficient?

Jde o koeficient, jehož výši určuje obec, ve které vaše nemovitost stojí. Změní-li se koeficient, změní se také výše daně. Koeficienty si můžete vyhledat zde: HTTP://ADISREG.MFCR.CZ/ADISTC/ADIS/IDPR_REG/DNE/KOEF/VYHLEDANI.FACES

JAKÉ INFORMACE budete potřebovat?

Informace ke stavbě (bytu, nebytové jednotce) – téměř všechny najdete ve smlouvě o převodu vlastnictví:

 • typ stavby (dům, byt, garáž, objekt k podnikání, hala apod.)
 • název obce
 • název katastrálního území
 • kód katastrálního území
 • číslo popisné, příp. evidenční
 • číslo jednotky (najdete v katastru nemovitostí)
 • číslo parcely dle katastru nemovitostí
 • rok dokončení stavby
 • právní vztah ke stavbě (vlastník/spoluvlastník)
 • výměra podlahové plochy jednotky v m2

Informace k pozemku (obvykle totiž současně s jednotkou vlastníte také spoluvlastnický podíl na společném pozemku) – i tyto informace najdete ve smlouvě o převodu vlastnictví:

 • druh pozemku
 • název obce
 • název katastrálního území
 • kód katastrálního území
 • parcelní číslo a výměra parcely v m2
 • právní vztah k pozemku (vlastník/spoluvlastník)
 • výměru zpevněné plochy v m2
 • výměru zastavěnou nemovitými stavbami v m2

Jak je to s osvobozením od daně?

Výčet všech staveb osvobozených od daně z nemovitých věcí najdete v § 9 zákona o dani z nemovitostí: HTTPS://WWW.MESEC.CZ/ZAKONY/ZAKON-O-DANI-Z-NEMOVITYCH-VECI/F1430813/#P9

Výčet všech pozemků osvobozených od daně z nemovitých věcí najdete v § 4 zákona o dani z nemovitostí:  HTTPS://WWW.MESEC.CZ/ZAKONY/ZAKON-O-DANI-Z-NEMOVITYCH-VECI/F1430659/#P4

Můžete-li osvobození uplatnit, budete do přiznání uvádět následující údaje:

 • právní důvody nároku na osvobození
 • výši nároku na osvobození ve výměře v m2
 • rok do kterého lze osvobození uplatnit

JAK přiznání VYPLNIT?

Nejlepší způsob je vyplnit formulář přímo na stránkách daňového portálu: HTTPS://ADISDPR.MFCR.CZ/ADISTC/ADIS/IDPR_EPO/EPO2/FORM/FORM_UVOD.FACES. Přiznání si pak můžete nejen vytisknout, ale také ho rovnou odeslat správci daně a to i pokud nemáte datovou schránku. V takovém případě si pak vytisknete formulář, který stačí podepsat a do týdne doručit vašemu správci daně.

Nezapomeňte, že pokud máte zřízenu datovou schránku, MUSÍTE přiznání podat elektronicky. Pokud totiž přiznání podáte v klasické „papírové“ podobě, finanční úřad vám uloží pokutu ve výši 2.000,- Kč a to i přesto, že přiznání podáte včas.

TERMÍN? – do kdy musí být přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 podáno?

Přiznání je potřeba odeslat nejpozději ve středu 31.1.2018. Nestíháte? Pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení se začne počítat od šestého pracovního dne po uplynutí řádné lhůty pro podání – tedy od 8. února 2018 a vyměří se až ve chvíli, kdy její výše přesáhne 200,- Kč.

SPLATNOST – do kdy musí být daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 uhrazena?

Finanční úřad vás k platbě vyzve – do schránky vám přijde složenka. Částka je splatná nejpozději do 31. května 2018. Pokud daň nepřevýší 30,- Kč, nemusíte ji platit. Výjimkou však je spoluvlastnický podíl na pozemcích. U těch se daň předepisuje vždy a to přinejmenším v minimální výši 50,- Kč.

Pokud vám v našem článku nějaká informace chybí, nebojte se nás zeptat. Rádi vám pomůžeme.

S přáním, ať se vám skvěle bydlí 🙂

tým Habitant solutions s.r.o.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn