Skip to main content Skip to search
Zavolejte nám! +420 222 367 130

O NÁS

Petra

Ing. Petra Mansfeldová
ředitelka společnosti

Jsem spoluvlastníkem několika společností, z nichž ta největší je tvůrcem několika úspěšných softwarových produktů. Jako certifikovaná účetní s rozsáhlými zkušenostmi v řízení firem si uvědomuji zodpovědnost, kterou členové statutárních orgánů nesou na svých bedrech.

Několik let také vykonávám funkci revizora v bytovém domě střední velikosti. Mým stěžejním úkolem je kontrola předávaných účetních podkladů, vyúčtování a dalších výstupů ze strany správní firmy.  Právě zkušenosti s „kvalitou“ práce správcovských firem mne přivedly na myšlenku, vytvořit software, který by byl natolik intuitivní a odborně propracovaný, že by nabídnul společenstvím vlastníků alternativní cestu, jak zajistit účetnictví a administrativu jejich bytového domu.

Internetový portál Habitant vnímám jako příležitost ukázat zcela nový přístup ve správě nemovitostí. I já jsem aktivní součástí týmu odborníků, který jej právě vytváří, a těším se na chvíli, kdy jej bude moci začít využívat i široká veřejnost.

Věra

Ing. Věra Bugárová
zástupce ředitele

Vedení účetnictví a správě nemovitostí se věnuji již od roku 2001. Specializuji se na administrativní správu a účetnictví společenství vlastníků jednotek. Jsem spolutvůrcem metodiky pro účtování společenství vlastníků jednotek a bytových družstev jedné z největších správních firem v ČR. Jsem součástí vývojového týmu internetového portálu pro efektivní komunikaci ve společenství vlastníků jednotek Habitant. Aktivně se také věnuji psaní odborných článků, které dávají srozumitelné odpovědi na dotazy vlastníků a členů výborů společenství.

Několik let jsem byla členkou výboru společenství vlastníků. Znám tedy problematiku společenství vlastníků jak z pohledu vlastníka a člena výboru, tak z pohledu osoby správce a účetní. Na základě svých rozsáhlých zkušeností jsem vytvořila nejen systém organizace práce, která umožňuje poskytovat výrazně kvalitnější službu správy domu, než je dnes obvyklé u drtivé většiny správních firem, ale především v roce 2017 rozběhneme zcela novou službu, která umožní výborům společenství ověřit si, zda účetnictví a vyúčtování, které jim předkládá jejich správce, je zpracováno opravdu správně.

Mé krédo je: „Vlastník nepotřebuje správce domu, vlastník potřebuje odborníka, který bude o jeho majetek skvěle pečovat.“

dana

Dana Tunková
manažer správy

Zastávám funkci manažera správy což v překladu znamená, že jsem pravou rukou Habitantu.

Organizačně zajišťuji bezproblémový chod kanceláře a mám na starosti komunikaci s klienty. Práce s lidmi mě prostě baví a pro klienta se snažím udělat maximum. Řídím se heslem “s úsměvem jde všechno líp”. Pokud právě neřeším zamrzlé vodovodní trubky, uvězněnou kočku ve sklepních kójích, platné revize nebo evidenci došlých plateb vlastníků, najdete mě zcela jistě u šálku dobré kávy. Jestli právě zvažujete změnu správce nebo si jen chcete zkontrolovat své platby neostýchejte se a zavolejte. Zde jste na správné adrese…

NAŠE HODNOTY

KVALITA je pro nás základní hodnotou.

To, co děláme, děláme co nejkvalitněji.  Vše, co děláme, děláme tak, abychom na to mohli být hrdí. Na kvalitu také máme vlastní recept – svou práci děláme rádi. A jistě souhlasíte, že to, co děláte rádi, děláte také dobře.

DŮVĚRA

...do práce pro své klienty dáváme všechno

Jsme otevření, vstřícní a diskrétní. Do práce pro své klienty dáváme všechno. Vážíme si důvěry, s níž nám svěřují své účetnictví a proto využíváme každé příležitosti, abychom dokázali, že si ji zasloužíme.

FAIR-PLAY

...hrajeme fér a vzájemná důvěra je pro nás základ

Hrajeme fér. Jednáme na rovinu a totéž oceňujeme u našich klientů. Chceme se dozvědět, pokud jsou naši partneři s něčím nespokojeni. Jen tak se totiž můžeme změnit a spolupráce může být opravdu dlouholetá.

SPOLUPRÁCE

...pracujeme týmově a vzájemně se podporujeme

Pracujeme týmově a vzájemně se podporujeme. Nabízíme kolegům možnost podílet se na dalším směřování organizace. Věříme ve schopnosti a potenciál druhých. Vytváříme partnerství pro naplnění naší vize.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP

...k řešení problémů přistupujeme pozitivně

K práci i k řešení případných problémů přistupujeme pozitivně. Snažíme se vytvořit harmonické prostředí naplněné tvůrčí aktivitou a úsměvem, kde se společně cítíme dobře.

FLEXIBILITA

...respektujeme individualitu a potřeby klienta

Při poskytování služeb vycházíme z našich zkušeností a obecných principů. Respektujeme přitom individualitu klienta a specifika jednotlivých případů, které řešíme komplexně.

VZDĚLÁVÁNÍ

...vylepšujeme a modernizujeme naše know-how

Potřeby našich klientů se mění v čase, a my rosteme tím, jak se stále učíme spolu s nimi. Neustále vylepšujeme naše know-how. Vzděláváme se a vyhledáváme nové metody přínosné pro naše klienty.

NAŠE VIZE

Věříme, že správa 3. tisíciletí má vypadat jinak. Denně se setkáváme s členy výborů společenství, kteří jsou unavení nekvalitní prací „odborníků“ spravujících jejich nemovitosti. Obdivujeme jejich odvahu, protože jsou to právě oni – členové výborů, kteří nesou osobní zodpovědnost za stav účetnictví společenství, správně zpracované vyúčtování i investice v řádech desetitisíců, statisíců, ale mnohdy i milionů korun.

Proti “zavedeným pořádkům” bojujeme tím, že na první místo stavíme kvalitu naší práce a osobní přístup, jsme ochotni pomoci a hledáme řešení jakéhokoliv problému.

A mimochodem, naši klienti vám potvrdí, že účetnictví a administrativu jejich společenství děláme fakt dobře.

Nechcete to zkusit taky?

Tým Habitant solutions s.r.o.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn