V souvislosti s novelou Zákona o daních z příjmů se opět dostaly na přetřes odměny členů výborů společenství. Pojďme si tedy opět shrnout, jak s odměnami členů výborů pracovat.

Odměny členů výborů společenství, ale i ostatních orgánů společenství (např. revizorů, kontrolních komisí, apod.) jsou dle § 6 Zákona o daních z příjmů vždy považovány za příjmy ze závislé činnosti. Pro výplatu odměn není potřeba uzavírat žádnou smlouvu. Příjem je vyplácen na základě výkonu funkce a schválení výše odměn shromážděním. Je postačující, aby shromáždění schválilo celkovou výši odměn na daný orgán (např. roční odměny členům výboru ve výši 100 tis. Kč). Způsob jejich rozdělení mezi jednotlivé členy výboru je pak již v kompetenci výboru, který může odměny rozdělit mezi jednotlivé členy výboru např. dle jejich aktivity nebo vytížení.

Odměny členů výborů společenství vždy podléhají odvodu zdravotního pojištění. Je proto nutné přihlásit společenství u příslušných zdravotních pojišťoven a hromadným oznámením přihlásit jednotlivé členy výboru u jejich zdravotní pojišťovny. Nejsou-li odměny vypláceny pravidelně měsíčně, měli by členové výboru být přihlášeni pouze v měsících, kdy jim je odměna vyplacena. Je-li pro vás administrativně méně náročné namísto odhlašování a přihlašování podávat v měsících, kdy je odměna nulová, tzv. nulové přehledy, zdravotní pojišťovny tento způsob tolerují. V případě nižších odměn bychom neměli zapomenout na dopočet zdravotního pojištění do minima u těch členů, u kterých je potřeba odvést zdravotní pojištění v minimální výši.

Z pohledu sociálního pojištění je zásadní, jaká je výše vyplacené měsíční odměny. Je-li měsíční částka hrubé odměny do 2.499,- Kč včetně, pak je od odvodu soc. pojištění osvobozena. V takovém případě mluvíme o zaměstnání malého rozsahu. Budou-li odměny vypláceny v částce od 2.500,- Kč výše, pak podléhají odvodu sociálního pojištění bez výjimky. Uvažujete-li o odměnách v rozmezí 2.500,- – 3.000,- Kč měsíčně, dobře své rozhodnutí zvažte. V následující tabulce totiž zjistíte, že takové rozhodnutí může být velmi neekonomické.

Částka hrubé odměny Čistá částka pro člena výboru Celkový náklad pro SVJ
2.499,- Kč 1.966,- Kč 2.724,- Kč
2.500,- Kč 1.714,- Kč 3.350,- Kč
2.868,- Kč 1.966,- Kč 3.844,- Kč

Jak je z tabulky patrné, až od částky 2.869,- Kč se dostáváme přes hranici, kdy již člen výboru reálně dostane vyšší čistou odměnu, než by dostal při výši hrubé odměny 2.499,- Kč (všimněte si však, že celkový náklad pro společenství je o 1.120,- Kč vyšší, než kdyby odměny činily částku 2.499,- Kč). Činí-li tedy vaše odměny vyšší částky než 2.499,- Kč měsíčně a chcete-li se chovat s péčí řádného hospodáře, rozhodněte, že budou pravidelně měsíčně vypláceny odměny ve výši do 2.499,- Kč a jednou ročně pak bude zbytek odměn rozdělen (a pouze z této jedné odměny se pak odvede sociální pojištění).

Zkušená účetní by vám s ideálním způsobem nastavení odměn měla poradit.

Poslední položkou, na kterou nesmíme zapomenout, je daň z příjmů fyzických osob. Ke dni uzávěrky tohoto článku stále není schválena změna Zákona o dani z příjmů, která přinese možnost danit příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu srážkovou daní. Stále proto platí, že z odměn členům výboru se musí odvádět zálohy na daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % ze superhrubé mzdy (tj. z částky hrubé mzdy a odvodů, které z vaší odměny musí odvést společenství na sociální a zdravotní pojištění). Důsledkem toho je, že každý člen výboru pobírající odměny povinen v řádném termínu sestavit a podat své přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Máte-li pouze příjmy ze zaměstnání a z odměn členů výboru, již pro letošní rok můžete využít nový zjednodušený formulář. Pokud odměny, které za svou funkci ve výboru společenství dostáváte, nepřesáhnout ani v jednom z kalendářních měsíců limit pro zaměstnání malého rozsahu (aktuálně jde o částku 2.499,- Kč), pak si od roku 2018 nebudete muset s daňovým přiznáním již lámat hlavu.

Výše uvedený postup pro výpočet odměn členů výboru platí také pro odměny ostatních orgánů společenství – např. členů kontrolních komisí, revizorů, apod.

Pokud vám v našem článku nějaká informace chybí, nebojte se nás zeptat. Rádi vám pomůžeme.

S přáním, ať se vám skvěle bydlí 🙂

tým Habitant solutions s.r.o.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn