Od chvíle, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, bylo mnoho společenství svými správci tzv. „natlačeno“ k tomu, aby příspěvky na správu domu vč. nákladů na vedení účetnictví a na ostatní náklady na správu domu, rozúčtovávali na každou jednotku stejně, protože to takto určuje § 1180 NOZ.

Na první pohled se toto ustanovení zákona zdá jistě jako velmi spravedlivé. Je mnoho domů, jejichž prohlášení vlastníka obsahuje pouze byty, případně nebytové prostory (provozovny), které se na těchto nákladech již dříve tímto způsobem podílely. Především v novostavbách však prohlášení vlastníka často jako jednotku vymezuje nejen bytové jednotky, ale také sklepy, komory a často také jednu velkou jednotku – společnou garáž, která je vlastnictví více (často desítek) spoluvlastníků. A právě u těchto domů se o spravedlnosti tohoto ustanovení dá velmi úspěšně pochybovat.

Pojďme si na konkrétním příkladu z praxe ukázat, jak potom v takových domech aplikace tohoto paragrafu do praxe funguje:

Máme bytový dům, ve kterém je 100 bytových jednotek, 150 sklepů a 1nebytová jednotka – hromadná garáž (ve které je umístěno 200 parkovacích stání). Měsíční náklady na správu tohoto domu činí:

Položka Způsob výpočtu Celkem
Správa bytů 120,- Kč / byt 12.000,- Kč
Správa sklepů byť jde o samostatně vymezené jednotky, jsou sklepy evidenčně vedeny jako součást bytu 0,- Kč
Správa parkovacích stání 80,- Kč / park. stání 16.000,- Kč
Odměny členů výboru 3x 2.400,- Kč 7.200,- Kč
Celkem 35.200,- Kč

Pokud bychom museli celkový náklad rozdělit dle zákona, pak by každá jednotka, definovaná prohlášením vlastníka, přispívala měsíčně částku 140,- Kč (35.200,- Kč / 251 jednotek). U bytu bychom se s touto částkou asi uměli smířit, ale jak by se vám líbilo, kdybyste dostali předpis příspěvku za svůj sklep o velikosti 4 m2 na 140,- Kč měsíčně? Naopak vlastníci garážových stání by si výrazně polepšili – měsíčně by je totiž správa jejich parkovacího místa stála příjemných 0,70 Kč.

Z výkladu nového občanského zákoníku je dnes již naštěstí jasné, že toto ustanovení je pouhým vodítkem pro nastavení pravidel správy nemovité věci a tudíž společenstvím nic nebrání, aby si pravidla pro přispívání na správu domu upravila jiným způsobem a to změnou prohlášení vlastníka. Před novelou občanského zákoníku bylo možné tuto změnu provést ještě změnou Stanov, ale po 1.7.2020 už lze změnit jen v prohlášení vlastníka.

Při správě domu je jistě správné snažit se co nejvíce přiblížit doporučeným zákonným ustanovením. Ještě správnější však je, vzít v úvahu konkrétní situaci ve vašem domě, řídit se citem a smyslem pro spravedlnost a využívat všechny možnosti, které nám zákon nabízí. Protože podobnou nesmyslnou aplikaci zákona do praxe, nepozná na své peněžence nikdo jiný, než vy – vlastníci.

Pokud vám v našem článku nějaká informace chybí, nebojte se nás zeptat. Rádi vám pomůžeme.

S přáním, ať se vám skvěle bydlí 🙂

tým Habitant solutions s.r.o.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn