Odměny členům výboru společenství 2024

Jak nastavit odměny výboru společenství, aby výbor dostal co nejvíce peněz a státu jste odvedli co nejméně? My to víme! A vy?

Garantujeme vám, že po přečtení našeho článku, si budete umět odměny spočítat i sami 😊. Přesto to nechte na své účetní, protože odměny nejsou jen o tom – umět je spočítat, ale také o dalších povinnostech (podání vůči zdravotním pojišťovnám, správě soc. zabezpečení a finančnímu úřadu, a dalších). Dobrá účetní si s tím poradí a vy si ušetříte čas a starosti. 😉 Proč je tedy dobré tento článek si pořádně prostudovat? Abyste si byli jisti, že neplatíte státu víc, než je nutné, a přitom dostanete nejvíc, jak je možné!

  • Odměny členů výborů společenství vždy podléhají odvodu zdravotního pojištění.

Je proto nutné přihlásit společenství u příslušných zdravotních pojišťoven a hromadným oznámením přihlásit jednotlivé členy výboru u jejich zdravotní pojišťovny. Nejsou-li odměny vypláceny pravidelně měsíčně, měli by členové výboru být přihlášeni pouze v měsících, kdy jim je odměna vyplacena. Je-li pro vás administrativně méně náročné namísto odhlašování a přihlašování podávat v měsících, kdy je odměna nulová, tzv. nulové přehledy, zdravotní pojišťovny tento způsob tolerují. V případě nižších odměn bychom neměli zapomenout na dopočet zdravotního pojištění do minima u těch členů, u kterých je potřeba odvést zdravotní pojištění v minimální výši.

  • Odměny členů výborů společenství můžou podléhat odvodu sociálního pojištění.

Z pohledu sociálního pojištění je zásadní, jaká je výše vyplacené měsíční odměny. Je-li měsíční částka hrubé odměny do 3.999,- Kč včetně, pak je od odvodu soc. pojištění osvobozena. V takovém případě mluvíme o zaměstnání malého rozsahu. Budou-li odměny vypláceny v částce nad 4.000,- Kč včetně, pak podléhají odvodu sociálního pojištění bez výjimky. Uvažujete-li o odměnách v rozmezí 3.500, – 4.500,- Kč měsíčně, dobře své rozhodnutí zvažte. V následující tabulce totiž zjistíte, že takové rozhodnutí může být velmi neekonomické.

Částka hrubé odměny Čistá částka pro člena výboru Celkový náklad pro SVJ
3.000,- Kč 2.415,- Kč 3.270,- Kč
3.500,- Kč 2.817,- Kč 3.815,- Kč
3.999,- Kč 3.219,- Kč 4.359,- Kč
4.000,- Kč 2.936,- Kč 5.352,- Kč
4.355,- Kč 3.195,- Kč 5.828,- Kč
4.388,- Kč 3.219,- Kč 5.872,- Kč

Jak je z tabulky patrné, až od částky 4.388,- Kč se dostáváme přes hranici, kdy již člen výboru reálně dostane vyšší čistou odměnu, než jakou by dostal při výši hrubé odměny 3.999,- Kč (všimněte si však, že celkový náklad pro společenství je o 1.513,- Kč!!! vyšší, než kdyby odměny činily částku 3.999,- Kč). Činí-li tedy vaše hrubé odměny vyšší částky než 3.999,- Kč měsíčně a chcete-li se chovat s péčí řádného hospodáře, rozhodněte, že budou pravidelně měsíčně vypláceny odměny ve výši do 3.999,- Kč a jednou ročně pak bude zbytek odměn rozdělen (a pouze z této jedné odměny se pak odvede sociální pojištění).

  • Z odměn členům výboru se musí odvádět daň z příjmů fyzických osob.

Pokud částka měsíční hrubé odměny člena výboru nepřesáhne 4.000,- Kč, daní se tzv. srážkovou daní ve výši 15 % z hrubé mzdy. Tato daň se odvede finančnímu úřadu a více se tím není třeba zabývat.

Pokud ale částka měsíční hrubé odměny člena výboru přesáhne 4.000,- Kč, vypočte se tzv. záloha na daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % z hrubé mzdy. Člen výboru je pak povinen v řádném termínu sestavit a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Máte-li pouze příjmy ze zaměstnání a z odměn členů výboru, můžete pro podání využít tzv. zjednodušený formulář.

Výše uvedený postup pro výpočet odměn členů výboru platí také pro odměny ostatních orgánů společenství – např. členů kontrolních komisí, revizorů, apod.

Co je ještě dobré vědět?

Odměny členů výborů společenství, ale i ostatních orgánů společenství (např. revizorů, kontrolních komisí, apod.) jsou dle § 6 Zákona o daních z příjmů vždy považovány za příjmy ze závislé činnosti. Pro výplatu odměn není potřeba uzavírat žádnou smlouvu. Příjem je vyplácen na základě výkonu funkce a schválení výše odměn shromážděním. Odměny výboru ale VŽDY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY SHROMÁŽDĚNÍM VLASTNÍKŮ. Stačí schválit celkovou výši odměn na daný orgán (např. roční odměny členům výboru ve výši 100 tis. Kč). Způsob jejich rozdělení mezi jednotlivé členy výboru je pak již v kompetenci výboru, který může odměny rozdělit mezi jednotlivé členy výboru např. dle jejich aktivity nebo vytížení.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn