Využijte dovolenou a ve volných chvílích se začtěte do stanov svého SVJ. Proč? Protože v nich najdete vše, co potřebujete vědět jako předseda společenství, člen výboru nebo běžný vlastník.

Stejně tak, jak se mění vaši sousedé, mění se i váš dům a jeho potřeby. Jsou to právě stanovy, které určují pravidla, práva i povinnosti všech, kteří se na provozu domu podílí. Aby ve vašem společenství vlastníků vše běhalo, jako hodinky, je potřeba jednou za čas je projít a upravit tak, aby jejich znění odpovídalo aktuální situaci. Změnu stanov je ale potřeba pořádně připravit a právě léto – období, kdy je ve většině společenství klid, je ta nejlepší příležitost, kterou v rámci celého roku máte.

Mimochodem – myslíte si, že stanovy svého společenství vlastníků znáte? Tak teď z voleje odpovězte na otázku: Jak dlouhé je funkční období členů výboru? A pak se mrkněte do stanov svého SVJ a možná budete překvapení 😊

Víte, že novela občanského zákoníku, která vstoupila v účinnost 1.7.2020 zásadně změnila některá ustanovení upravující fungování SVJ, ale k její adaptaci do Stanov společenství vlastníků zatím přistoupila spíš menšina SVJ? Její nezapracování do stanov může působit v chodu SVJ některé problémy. Běžně se v takových případech stává, že zákon přikazuje nebo dovoluje něco jiného než stanovy, které opisovaly staré znění zákona. V novele zákona je mnoho novinek, které určitě stojí za zapracování. Nehodily by se některé i vašemu SVJ?

  • Zjednodušila se možnost změny prohlášení vlastníka
  • Náhradní shromáždění je lákavá možnost, jak řešit situace s neusnášeníschopným shromážděním, kvorum nezbytné účasti se na náhradním shromáždění snižuje o celých 10%, tj. pro usnášeníschopnost náhradního shromáždění postačuje přítomnost vlastníků s 40% hlasů
  • Bylo jednoznačně stanoveno, že pro změnu stanov již není třeba notář, (ledaže by si SVJ ve stanovách přítomnost notáře vyhradilo samo)
  • Schvalování výše záloh na služby odňala novela z pravomoci shromáždění a pravomoc přešla na výbory/předsedy

Výše uvedené možnosti je ale možné často využít pouze, pokud Vaše stanovy danou možnost připouští nebo neobsahují odlišnou úpravu, např. tedy výši záloh na služby může upravit výbor SVJ pouze, pokud nemáte schvalování výše záloh zakotvené jako pravomoc shromáždění ve Stanovách, apod.)

Máte pocit, že bychom vám s vašim SVJ mohli poradit? Rádi vám pomůžeme.

S přáním, ať se vám skvěle bydlí 🙂

tým Habitant solutions s.r.o.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn