Chystáte se léto využít aktivně a pustit se do úprav stanov vašeho společenství vlastníků? Skvělé předsevzetí. Nezapomeňte, že těchto 7 věcí v nich rozhodně být musí (protože jsou povinným obsahem stanov ze zákona):

  • Název společenství – který se povinně skládá ze slov „společenství vlastníků“ a označení domu
  • Sídlo společenství
  • Práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování
  • Orgány společenství, jejich působnost, počet členů orgánů, funkční období členů orgánů a způsob svolávání, jednání a usnášení orgánů společenství (obvykle je to výbor společenství, v malých domech předseda společenství a revizní komise nebo revizor)
  • Určení prvních členů statutárního orgánu (tedy jména členů prvního výboru společenství nebo předsedy společenství)
  • Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí (jde o nejdůležitější část stanov – nenechte se natlačit do opsaných frází a raději si pravidla napište sami svými slovy)
  • Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pravidla pro určení výše záloh na služby a příspěvků na správu domu včetně jejich správy a vyúčtování.

Pokud chcete stvořit dokonalé stanovy, pracujte v týmu. Zapojte zkušeného právníka a účetní, která ví, jak to ve společenstvích vlastníků chodí. Obrátit se můžete i na nás – do právních věcí kecat nebudeme, ale pokud jde o to nejdůležitější – tedy bod 6 a 7, tak v tom máme bohaté zkušenosti. …naši klienti by vám mohli vyprávět. 😉

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn